ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและงดรับของขวัญ ประจำปี 2565

clock 22 เม.ย. 2565 view 271 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม โดยการนำของนายธารินทร์ ฝั้นคำสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยประกาศเจตนารมณ์ หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้และบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น