ประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์องค์ ประจำปีงบประมาณ 2563

clock 11 มิ.ย. 2563 view 293 ครั้ง

                ด้วยงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามได้รับการอนุม้ติงบประมาณจาก นายแดนชัย บุลมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ภายใต้นโยบายให้ประชาชนได้รับรู้ข่าว และผลการดำเนินงานขององค์อย่างทั่วถึง ทำให้ผลการประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานขององค์กรผ่านมาตรฐาน จึงอนุมัติให้ดำเนินการจ้างเหมาบริการทำสือประชาสัมพันธ์องค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

                บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเสนอราคาในการจ้างเหมาทำสือประชาสัมพันธ์องค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จำนวน 4 คลิป มีดังนี้

                1. จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ
                2. จ้างเหมาทำสือประชาสัมพันธ์โครงการร้อยใจรักษ์
                 3. จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
                 4. จ้างเหมาทำสกู๊ปกิจกรรมจ่าง ๆ ของ อบต.โป่งงาม จำนวน 5 สกู๊ป

รวมทั้งสิ้น 16,000 บาท โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบราชการสามารถเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างนี้ได้ ภายในวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2563 ในวันเวลาราชการ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) ทั้งนี้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ให้เสนอราคา ได้ไม่เกิน 12.00 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ทั้งนี้จะดำเนินการประกาศผลชนะการเสนอราคาดังกล่าวในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม (http://www.pong-ngam.go.th) และเพจประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม หมายเลขโทรศัพท์ 053-709582 ต่อ 15

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น