ประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการดำเนินการตามโครงการโป่งงามร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมเกล้าถวายพ่อของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

clock 02 มิ.ย. 2563 view 365 ครั้ง


                      ตามที่นายแดนชัย  บุลมาก    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม   ได้อนุมัติให้  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม   ดำเนินการจัดทำโครงการ ร่วมใจภักดิ์  รักษ์สิ่งแวดล้อม  น้อมเกล้าถวายพ่อของแผ่นดิน   ประจำปีงบประมาณ  2563   เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลรักษาป่า  น้ำ   ดิน  ถิ่นโป่งงาม   โดยดำเนินการจัดกิจกรรมในวันพุธที่  3   มิถุนายน  พ.ศ.2563  เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  วัดถ้ำปลา    ตำบลโป่งงาม   อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  

  ทั้งนี้นายแดนชัย  บุลมาก   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม   ได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินการในโครงการโป่งงามร่วมใจภักดิ์  รักษ์สิ่งแวดล้อม  น้อมเกล้าถวาย   พ่อของแผ่นดิน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                            1. ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2.50 * 4 เมตร  ราคากลาง   1,500.00 บาท

                            2. ค่าจัดสถานที่                                      ราคากลาง    6,000.00 บาท

                                โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังต่อไปนี้

                                      2.1. เต้นท์                          จำนวน      3  หลัง                           

   2.2. โต๊ะ                             จำนวน      5  ตัว

                                      2.3. เก้าอี้                           จำนวน   150  ตัว                            

   2.4. อาสนะสงฆ์                  จำนวน      9  ชุด

                                      2.5. โต๊ะหมู่บูชา                  จำนวน      1   ชุด

                   3. ค่าเครื่องประกอบพิธี    โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                             3.1.  ชุดต้าวทั้งสี่                              ราคากลาง    2,000.00 บาท

                   4. ค่าบำรุงสถานที่                                       ราคากลาง       500.00 บาท

                   5. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)                     ราคากลาง        500.00 บาท

                   6. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด                   ราคากลาง     1,000.00 บาท

                   7. ค่าเครื่องสืบชะตา                                     ราคากลาง     4,500.00 บาท

           บัดนี้  สำนักปลัด    องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 


                                                                             สำนักปลัด  

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น