ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

clock 06 ก.ย. 2562 view 494 ครั้ง

คลิปวีดีโอการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต