ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ วัดโป่งผา ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

clock 17 มิ.ย. 2563 view 505 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้รับการประสานจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะ พร้อมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยภายในชุมชน ภายใต้แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 หรือโรคโควิด - 19 นั้น

ในการนี้ นายแดนชัย บุลมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้นำพนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย โดยให้การสนับสนุนทั้งบุคลากร และรถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดโป่งผา ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย