ศาสนสถานในตำบลโป่งงาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ศาสนาพุทธ
 
พุทธสถานถ้ำปุ่ม

 

 
 

 
วัดดงม่วงคำ
   
 
 

 
วัดถ้ำปลา
 
 
 

 
วัดถ้ำเสาหินพญานาค
 
 
 

 
วัดบ้านถ้ำ
 
 
 

 
วัดโป่งผา
 
 
 

 
วัดสันเกร็ดทอง
 
 
 

 
วัดมงคลธรรมกายาราม
 
 
 

 
วัดกวนยินซื่อ(วัดจีน)
 
 
 

 
ศาสนาคริสต์
 
คริสตจักรขวาเอินอาข่า
 
 
 

 
คริสตจักรพระคุณบ้านดง
 
 
 

 
ศูนย์คาทอลิกพระวิสุทธิวงศ์
 
 
 

 
ศาสนาอิสลาม
 
มัสยิดดารุลฮุดาบ้านถ้ำ
 
 
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130
หมายเลขโทรศัพท์ : โทรสาร 0-5370-9582 ต่อ 11
E-mail : pong_ngam@hotmail.com