หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวหทัยรัตน์   ขัติวงษ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 
 

 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Web Design Factory
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130
หมายเลขโทรศัพท์ : โทรสาร 0-5370-9582 ต่อ 11
E-mail : pong_ngam@hotmail.com