ดูดอยสวยรีสอร์ท

ที่อยู่  399  ถนนพหลโยธิน  ก.ม. 879  ตำบลโป่งงาม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์                          053 – 709800
ราคาห้องพักเริ่มต้น                 2,000– 8,600   บาท / คืน
-----------------------------------------------------------------------------------------------

โรงแรมเพชรเฮ้าส์
ที่อยู่  114  บ้านถ้ำปลา  หมู่ที่ 3
ตำบลโป่งงาม  อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์                053 – 709239
ราคาห้องพักเริ่มต้น        100– 150   บาท / คืน
-----------------------------------------------------------------------------------------------

หอพักจิราภาห้องเช้า

ที่อยู่  บ้านถ้ำปลา  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งงาม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์                         085 – 6171983 , 086 - 7944379
ราคาห้องพักเริ่มต้น                 250  บาท / คืน
-----------------------------------------------------------------------------------------------

HOME STAY  หมู่ที่ 11

ที่อยู่  บ้านผาฮี้  หมู่ที่ 11  ตำบลโป่งงาม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์                  086 - 1170602
-----------------------------------------------------------------------------------------------

บ้านพักสะอาด

ที่อยู่  197  บ้านโป่ง  หมู่ที่ 8  ตำบลโป่งงาม
อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร.   053 – 709081,086 - 9189025
ราคาห้องพักเริ่มต้น                 300  บาท/คืน

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ณ.แม่สาย

ที่อยู่  34  บ้านสันกอสา  หมู่ที่ 6  ตำบลโป่งงาม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์           053–709339 , 086- 4218092 , 089-4336648
ราคาห้องพักเริ่มต้น                 600– 1,000   บาท / คืน
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130
หมายเลขโทรศัพท์ : โทรสาร 0-5370-9582 ต่อ 11
E-mail : pong_ngam@hotmail.com