สถานศึกษาในตำบลโป่งงาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง หมู่ที่ 2

 

 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปูแกง หมู่ที่ 5
   
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง หมู่ที่ 9
 
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาฮี้ หมู่ที่ 10
 
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมูเซอผาฮี้ หมู่ที่ 11
 
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำ หมู่ที่ 12
 
 
 

 

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

 
โรงเรียนบ้านถ้ำ
 
 
 

 
โรงเรียนบ้านถ้ำปลา
 
 
 

 
โรงเรียนบ้านถ้ำ ต.ชด.
 
 
 

 
โรงเรียนบ้านโป่ง
 
 
 

 
โรงเรียนบ้านผาฮี้
 
 
 

 
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
 
 
 

 
โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย
 
 
 

 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหารัชภาวนาประชารังสรรค
 
 
 

 
โรงเรียนสอนภาษาจีน
 
 

 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Web Design Factory
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130
หมายเลขโทรศัพท์ : โทรสาร 0-5370-9582 ต่อ 11
E-mail : pong_ngam@hotmail.com